Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

shakuntala my cat (again)

In Hindu mythology Sakuntala (Sanskrit: शकुन्तला, Śakuntalā) is the mother of Emperor Bharata and the wife of Dushyanta who was the founder of the Paurav Dynasty. Her story is told in the Mahabarata and dramatized by Kalidasa in his play The Recognition of Sakuntala. The term Shakuntala means one who is brought up by birds (Shakun). There are references stating that Shakuntala was found by Rishi Karnav in forest as a baby surrounded by or as some believe being fed by birds, after being left by her mother, Menaka. (From Wikipedia)Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

shakuntala (my cat)
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009