Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

lomo lc-a 001 (a nice place)

agfa clack 001 (chaos)pionyr 120mm 001
coronet 44 (127 camera) 001

a film i found in an old camera i bought


(if anybody recognizes himself/herself, friends or relatives in these photos, please let me know to send you the photos and the negatives)

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009